Miten saada autoon lisää tehoa? – Auton virittämisen alkeet

Auton virittäminen yksinkertaistettuna: saadaksemme lisää tehoa, meidän täytyy helpottaa ilman virtaamista moottoriin ja sieltä ulos. Sen lisäksi meidän täytyy varmistua, että ilmaan saadaan sekoittumaan oikea määrä polttoainetta ja seoksen sytytys on tehokasta. Järeät teholisät saadaan ahtimilla.

moottorin viritys

Anna autosi hengittää – Ilmanoton tehostaminen

Auton ilmanotto on yleensä melko yksinkertainen. Se koostuu ilmansuodattimesta ja putkesta, joka johtaa moottoriin. Valmistajien ilmansuodattimet ovat suunniteltu vähentämään ilmanoton ääniä ja pysymään tukkeutumattomina pitkään. Ne eivät kuitenkaan ole suorituskyvyn näkökulmasta optimaalisia, sillä ne rajoittavat ilman virtausta. Ilmanoton parantaminen on usein ensimmäinen askel auton virittämisessä. Jälkimarkkinoiden vapaavirtaussuodattimet on helpoin tapa parantaa auton ilmanottoa. Vapaavirtaussuodattimen voi vaihtaa suoraan alkuperäisen ilmansuodattimen tilalle. Suosituimpia vapaavirtaussuodattimia ovat K&N suodattimet. Optimaalisinta ilmanottoa tavoitellessa usein suositaan cold air intake –sarjoja, joissa useimmiten putki on teräksinen ja ilmansuodatin on kartiomallinen. Ilmaa pyritään saamaan enemmän myös korin ilmanottoaukoilla ja mahdollisilla scoopeilla. Ilman ohjaaminen suoraan ilmansuodattimeen on hyvä tapa saada lisää tehoa. Korin muokkaamista helpompaa on asentaa ”scooppi”, joka ohjaa puskuriin kohdistuvan ilmavirran suoraan ilmansuodattimeen. Emme kuitenkaan pysty parantamaan ilman virtaamista määräänsä enempää ilman muita muutoksia. Tavoitellessa paljon lisää tehoa täytyy moottoria ahtaa.  Käsittelemme ahtamista myöhemmin.

Pakoputkiston muokkaus on erinomainen tapa virittää autoa

Pakokaasujen poistumisella on kriittinen vaikutus auton tehokkuuteen. Pakokaasu poistuu pakoputken kautta ja sitä muokkaamalla voidaan saada paljon lisää tehoa. Auton pakoputkisto koostuu monesta osasta. Pakoputkisto alkaa moottorin pakosarjasta, jonka jälkeen useimmiten seuraa katalysaattorit, resonaattorit, äänenvaimentimet ja tietenkin ulostulopäät. Valmistajat ovat tavoitelleet muita tekijöitä kuin tehokkuus, suunnitellessaan pakoputkistojaan. Valmistajien tavoitteena on valmistaa hiljainen ja päästöjä hyvin suodattava pakoputkisto mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Mitä pakoputkiston osia on syytä vaihtaa, kun halutaan lisää tehoa? Ensin täytyy ymmärtää, miksi pakoputkisto vaikuttaa tehoon. Yksinkertainen selitys on, että virtaavampi pakoputkisto vapauttaa nopeammin tilaa sylinterissä uudelle palamisreaktiolle. Putkistoa pystyy tekemään virtaavammaksi monella tavalla ja putkiston rajoittavin osa vaihtelee hieman automalleittain. Lähtökohtaisesti eniten pakokaasujen virtaamista rajoittaa luonnollisesti katalysaattori. Katalysaattorin tehtävä on suodattaa haitalliset osat pakokaasusta, minkä vuoksi monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, katalysaattorin poistaminen täysin on laitonta tieliikennekäyttöisistä autoista. Kuitenkin paremmin virtaavaan katalysaattoriin vaihtaminen on sallittua, mikäli auton päästöt pysyvät sallituissa rajoissa. Toinen huomattavasti tehoa lisäävä osa on pakosarja. Alkuperäiset pakosarjat eivät ole suunniteltu optimaaliseksi virtaavuuden kannalta. Paremman virtaavuuden lisäksi jälkimarkkinoiden pakosarjat ovat usein valmistettu valuraudasta tai muusta kestävämmästä materiaalista, jonka ansiosta ne kestävät kovempaakin virittämistä.

Hengittävämmällä katalysaattorilla ja pakosarjalla saa eniten lisää tehoa, mutta sen lisäksi voidaan myös vaihtaa äänenvaimennin tai poistaa se kokonaan. Se on myös helpoin tapa vaikuttaa auton äänimaailmaan. Kuitenkin äänenvaimentimen pelkkä poistaminen usein johtaa turhankin lujaan ääneen. Usein parempi vaihtoehto on hankkia sport äänenvaimennin. Race äänenvaimentimella saa autoon sporttisen äänimaailman ilman liian kovaa soundia. Race äänenvaimentimet myös virtaavat paremmin, sillä ne ovat pienempiä ja äänenvaimentimen molemmat päät ovat samassa kohdassa siten, että ilma pääsee virtaamaan mahdollisimman suoraan.

Täysin uutta putkistoa rakentaessa tai hankkiessa on hyvä huomioida myös mahdollisten kulmien jyrkkyys ja putken halkaisija. Putken halkaisijan tulee olla sopivan kokoinen suhteessa auton tehoon. Putkiston käännöksien olisi syytä olla mahdollisimman loivia, jotta ilma virtaa parhaiten. Lopuksi täysin customoidun pakoputkiston kruunaa tietenkin sopivan kokoiset ja tyylikkäät ulostulopäät!

Hanki hyvät sytytystulpat!

Auto saa voimansa moottorin sylinterissä tapahtuvasta palamisreaktiosta. Sytytystulpat sytyttävät kyseisen palamisreaktion tehden sytytystulpista erittäin kriittisen osan auton moottorin toimintaa. Lisää tehoa tavoitellessa on syytä varmistua sytytystulppien kunnosta ja riittävyydestä. Huonot sytytystulpat voivat mitätöidä kaikki muut teholisäykset ja pahimmillaan aiheuttaa vahinkoja moottoriin. Alkuperäisten sytytystulppien käyttäminen on tyypillinen virhe auton virittämisessä.

Hyvät tulpat, kuten NGK:n Iridium tulpat voivat jo itsessään tuottaa lisää tehoa, sillä ne sytyttävät polttoaineen paremmin. Laadukkaammat sytytystulpat kestävät myös kovempaa rasitusta paremmin. Sytytyksen ajoituksella voidaan vaikuttaa auton tehoon. Valmistajat säätävät sytytyksen usein hieman viivästetyksi, sillä se vähentää riskiä ennenaikaiseen sytytykseen eli nakutukseen, joka voi olla haitallista moottorille. Viivästetty sytytys johtaa usein kuitenkin tehon menetykseen ja kaasuvasteen hidastumiseen. Tästä syystä sytytystä usein aikaistetaan, että saadaan lisää tehoa.

Ahtimilla paljon lisää ilmaa eli paljon lisää tehoa

Auton ilmanotto pystyy tuottamaan rajallisen määrän ilmaa moottorille. Turbo- tai remmiahtimen avulla voidaan luoda paineistettua ilmaa. Auton virittämisessä ahtimen vaihto tai lisääminen on varmin tapa saada paljon lisää tehoa. Kuitenkin ahtimen vaihtamiseen liittyy muutamia huomioitavia asioita.

Toimintaperiaatteet ja ominaisuudet vaihtelevat hieman remmi- ja turboahtimen välillä. Molemmissa on turbiini, jota pyörittämällä saadaan moottorille lisää ilmaa. Turboahdin pyörittää turbiinia pakokaasun avulla, taas remmiahdin saa liikevoimansa moottorin kampiakselin hihnapyörältä. Tämä johtaa siihen, että remmiahdin luo tasaisen lisätehon ja turboahdin luo räjähdysmäistä tehoa tietyillä kierrosalueilla.

Mitä täytyy huomioida ahdinta vaihtaessa? Ensinnäkin ahtimen yhteensopivuus täytyy selvittää ennen ahtimen hankintaa. Täytyy myös miettiä, kuinka paljon lisää tehoa tavoitellaan. Ahdinta vaihtaessa usein tavoitellaan maksimaalista tehonlisäystä, jolloin on hyvä huomioida myös ahdinta tukevat osat, kuten välijäähdytin. Isoon turboon vaihtaessa on syytä hankkia hyvä välijäähdytin. Välijäähdytin viilentää moottorille menevän ilman, jolloin ilma on tiiviimpää, sitä mahtuu enemmän sylinteriin ja saadaan enemmän palamisreaktiota eli enemmän tehoa! Riittämätön välijäähdytin johtaa tehon menetykseen ja kuumempiin moottorin lämpötiloihin. Ahtimen vaihtaminen usein tuottaa niin paljon lisää tehoa, että esimerkiksi polttoainepumppu täytyy myös päivittää.

turboahdin

Moottorin optimointi on kriittinen osa auton virittämisessä

Auton virittämisessä tehon lisääminen on isolta osin kiinni moottorin ohjelmoinnista. Esimerkiksi pakoputkiston avartaminen pelkästään lisää tehoa, mutta todelliset teholisät saadaan vasta kun moottori optimoidaan. Moottorin optimointi tarkoittaa käytännössä sytytyksen ajoituksen ja polttoaineen syötön säätelystä. Ahdetuissa moottoreissa voidaan myös vaikuttaa ahtimen paineisiin. Ahdetuissa moottoreissa pelkällä moottorin optimoinnilla voidaan saavuttaa jo kohtalaista tehon lisäystä. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa virittää moottoria äärirajoille, mikäli haluaa välttyä moottorien osien rasittumiselta. Melko turvallista tehon lisäämistä pystyy saavuttamaan päivittämällä osia ja pitämällä moottorin optimoinnin ja mahdollisen ahtimen paineet kohtuullisina.